Gelo prohíbe el coronavirus en Oleiros al ser «un virus capitalista»

El alcaldísimo de Oleiros por mayoría absolutísima, Ángel García Seoane, Gelo, prohibió ayer «de forma irrevocable» el coronavirus en sus dominios al tratarse de «un virus capitalista». En su opinión, el COVID-19 no supone «ningún tipo de ameaza para as viciñas e os viciños oleirenses» ya que «os votantes de Alternativa dos Viciños están inmunizados ante este tipo de inxerencias antibolivarianas» al estar «vacinados intelectualmente contra todo tipo de extranxoleiros«. Tal y como explicó, el coronavirus «foi creado polos americanos para tentar frear o comunismo e facer cundir o pánico entre as masas obreiras».

Gelo, impartiendo orden

El Concello de Oleiros emitió ayer un bando de emergencia instando a los residentes en Oleiros a salir a la calle con un ejemplar del Manifiesto de Cartagena de Simón Bolívar. Según la Alcaldía, este es el método «máis eficaz» para frenar la pandemia. «Fagamos agora que a Gran Colombia bolivariana se faga presente nos nosos corazóns para que o soño panamericano sexa realidade dunha vez por todas», indicó García Seoane -visiblemente emocionado- en los micrófonos de la radio municipal, Radio Gelo, durante su espacio diario Aló presidente.

García Seoane trabajando

«Con seriedade e con amor eu dígovos, fillos da América latina asoballada, que conqueriremos un novo mencer no que eu serei o novo Libertador ao lombo dun novo Palomo que nos leve máis alá», señaló Gelo. «O socialismo do século XXI non permitirá que un virus que naceu proletario na nossa terra irmá China se convirta nun maquiavélico instrumento do neoliberalismo», explicó. Los vecinos de Oleiros, sometidos a toque de queda a partir de las diez de la noche, deben someterse a irrigaciones «de auga bendecida coas memorias de Fidel Castro» disponibles en diversas dependencias municipales.

Wilson Palleiro
Wilson Palleiro

Cree que todavía es posible cambiar el mundo. Como no tiene el valor suficiente para quemar cajeros o hacer escraches, escribe cosas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *